Baile  /  Eolas Fúinn  /  Polasaithe  /  Faisnéis Earnála Poiblí a Athúsáid
 

Na Rialacháin um Fhaisnéis Earnála Poiblí a Athúsáid

Comhlíonann an Coimisiúin um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí na Rialacháin maidir le Faisnéis Earnála Poiblí a Athúsáid agus molann sé an fhaisnéis a tháirgeann an Oifig a athúsáid.

Mura léirítear a mhalairt, tá an fhaisnéis go léir ar shuíomh an Choimisiúin faoi chóipcheart ag an gCoimisiúin um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí. Is féidir leat an fhaisnéis atá ar an suíomh seo a athúsáid saor ó tháille in aon fhormáid. Foláionn athúsáid cóipeáil, cóipeanna a eisiúint don phobal, foilsiú, craoladh agus aistriú go teangacha eile. Cuimsíonn sé taighde agus staidéar neamhthráchtála freisin.

Is féidir faisnéis agus doiciméid a fhaightear ón suíomh seo a atáirgeadh agus/nó a athúsáid ach a bheith faoi réir an Cheadúnas PSI is déanaí atá ar fáil ag http://www.psi.gov.ie. De ghnáth, bíonn an athúsaid sin faoi réir na gcoinníollacha seo a leanas. Ní mór duit:

  • i gcás go soláthraíonn tú an fhaisnéis do dhaoine eile, foinse na faisnéise agus cóipcheart an Choimisiúin a admháil;
  • an fhaisnéis a atáirgeadh go cruinn;
  • gan an fhaisnéis a úsáid go míthreorach;
  • gan an fhaisnéis a úsáid go príomha chun táirge nó seirbhís a fhógairt nó a chur chun cinn;
  • gan an fhaisnéis a úsáid mar thaca le críocha neamhdhleathacha, mímhorálta, calaoiseacha nó mímhacánta.

Le haghaidh faisnéis atá ar fáil ar ár suíomh idirlín gabh chuig ár mapa suímh. Féach freisin ar ár bhfoilseachán Treoirleabhar do na Feidhmeanna, na Taifid agus na Rialacha de chuid an Choimisiúin

Le haghaidh tuilleadh faisnéise ar athúsáid faisnéise arna cothabháil ag an gCoimisiúin um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí, déan teagmháil led’ thoil, le Pearsa Teagmhála: 
Rosanne Meehan  - 01-8779953 - eolas@cpsa.ie