Baile  /  Foilseacháin  /  CCSP Chásleabhar
 

CCSP Chásleabhar

Tá roinnt téamaí coitianta tugtha faoi deara ag an gCoimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí sna Gearáin a bhfuil scrúdú déanta aige orthu le blianta beaga anuas.

Leagtar amach sa Chásleabhar seo an cur chuige atá glactha ag an gCoimisiún i leith scrúdú a dhéanamh ar na gearáin choitianta sin.  Tá súil ag an gCoimisiún go mbeidh an Cásleabhar seo úsáideach do Shealbhóirí Oifige maidir lena bpróisis cheapacháin a bhainistiú. Tá súil aige freisin go mbeidh sé ina fhoinse faisnéise do Ghearánaigh agus do Shealbhóirí Oifige araon faoin seasamh a ghlacann an Coimisiún i leith cásanna den sórt sin.

Casebook GA 17